Skip to content

Träning för hockeyspelare

Det är få idrottare som bara tränar upp det som behövs för just sin sport, idrottare måste se till att träna hela kroppen, desto bredare de tränar desto bättre kommer de även kunna prestera i sin egen sport.Boy playing ice hockey.En hockeyspelare måste vara i god fysisk form för att kunna göra allt de måste ute på isen, detta kräver en hel del då hockey är en mer komplex sport än de flesta tror. För att täcka alla baser måste en hockeyspelare ha bra reflexer, balans, acceleration, kunna effektivt utföra rörelselaterala moment och uppbromsningar. Ett av de mest effektiva sätten att träna upp kroppen för att spela hockey är att träna upp styrkan.Styrka är väsentligt för ett antal olika anledningar:

  • Stabilisering av leder.
  • Koordinering av rörelser.
  • Kunna övervinna kroppens tröghet.
  • Kunna göra snabba stopp samt ändra riktning

När det gäller styrketräning är det absolut viktigaste att man har rätt teknik. Om man utför en rörelse fel ökar man risken för skador, både på kort och lång tid. Att lyfta vikter är en praktiskt och lättillgängligt sätt att träna upp styrkan, man kan antingen träna på gym eller köpa egen utrustning från butiker som Länna Sport.Ett bra fyspass för hockeyspelare är omkring 90 minuter. De första 15 minuterna bör spenderas till uppvärmning och hälften av det bör vara stretching. Huvuddelen ska naturligtvis vara majoriteten av träningstiden, 65 minuter är en passande tid, på så sätt kan man ta omkring 10 minuter som avslutning.Man bör försöka täcka många baser under ett fyspass och inkludera övningar som rörelsemoment, snabbhetsövningar och kondition. Det blir lätt lite tid till varje övning om man försöker stoppa in för många moment, det är då bättre att variera träningen och de moment man övar från dag till dag istället.