Skip to content

Så startar du en idrottsklubb

Idrotten är en folkrörelse i Sverige som är väldigt stor, det finns cirka 20 000 idrottsföreningar/klubbar. Klubbarna fyller en fin funktion genom att vara fostrande i hälsa, gemenskap, demokrati, målmedvetenhet och hur man tar en förlust.Sports and Games ArrangementOm du funderar på att starta en idrottsklubb kan du börja med att samla de utövande personerna, ni kanske kan annonsera genom mun till mun metoden eller om ni har möjlighet att annonsera i lokalpressen för kallande till ett möte. Vid mötet för klubbens bildande bör man ta upp en namnlista och skriva in vilka som är närvarande, det går utmärkt att använda närvarolistan som röstlängd.Du kan själv förbereda mötet genom att skriva ihop en föreragnslista med dina förslag innan mötet. Sedan finns det punkter som bör finnas med vid varje möte. Till exempel val av mötets ordförande, justerare och sekreterare. När ni jobbat er igenom alla punkter på er lista är en förening bildad. I det protokoll som ni skrivit, står det vilka som närvarit, vad som bestämdes, samt vilka som ska göra vad i styrelsen.Därefter kan det vara lämpligt att kontakta det förbund som man yrkar vara medlem i. Kontakta kommunens fritidsförvaltning för att ansöka om bidrag eller lokaler. Om det är en ideell förening som ni skapat krävs ingen ytterligare registrering.